E-mail

wkampert@interia.pl

Konsultacje i psychoterapia

Formy pomocy:

Indywidualna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia polega na regularnie odbywających się rozmowach z psychoterapeutą o trudnościach, z którymi osoba zgłaszająca się nie może sobie poradzić.  Zadaniem tych rozmów jest doprowadzenie do głębokiego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania świata wewnętrznego, przepracowania tych mechanizmów tak, aby nie przeszkadzały one w dalszym życiu i wypracowania nowych, które sprawią, że życie będzie mogło być bardziej satysfakcjonujące.

Psychoterapia par oraz rodzin z dziećmi poniżej 16 roku życia. Konsultacje par rozpoczynają się od spotkań indywidualnych z każdym partnerem a potem wspólnej konsultacji. Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. W razie potrzeby istniej możliwość zwiększenia liczby spotkań w tygodniu.

Spotkania rodzinne odbywają się raz na dwa tygodnie i wymagają, w miarę możliwości, obecności wszystkich członków mieszkających razem.

Indywidualna psychoterapia dzieci, spotkania psychoterapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Obejmuje ona również spotkania z rodzicami mniej więcej raz na dwa miesiące.

Grupowa psychoterapia osób dorosłych polegająca na rozmowach terapeutycznych odbywających się w grupie 6-8 osób w obecności psychoterapeuty lub pary psychoterapeutów. Uczestnicy sesji grupowych oprócz analizowania swoich wewnętrznych mechanizmów, otrzymują informacje zwrotne od pozostałych osób w grupie i mogą również poznać swoje funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych.

Warunki podjęcia psychoterapii:
•    Osoba szukająca pomocy zgłasza się telefonicznie na konsultację. Konsultacja jest wstępną rozmową na temat problematyki osoby zainteresowanej psychoterapią. Ilość konsultacji obejmuje od co najmniej dwóch do kilku spotkań z częstotliwością raz w tygodniu.
•    Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne trwają 50 min / sesje grupowe 90 min
•    Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych wynosi od dwóch do trzech spotkań w tygodniu.
•    Czas trwania psychoterapii nie jest określony. Psychoterapia psychoanalityczna jest długoterminową formą pomocy psychologicznej. W przypadku psychoterapii grupowej czas jej trwania  może być określony w zależności od potrzeb np. 1-2 lat.
•    Odpłatność za psychoterapię jest regulowana na ostatniej sesji w  miesiącu. Rozliczenie obejmuje również sesje opuszczone przez pacjentów, niezależnie od przyczyny.
•    Przerwa urlopowa, trwa zazwyczaj cztery tygodnie, o czym pacjenci są informowani z  wyprzedzeniem.