ZAPROSZENIE DO MAŁEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Zapraszam do udziału w kameralnej grupie terapeutycznej przeznaczonej dla osób chcących poznawać i rozumieć naturę swoich życiowych kłopotów oraz osób zaciekawionych swoimi wewnętrznymi mechanizmami a także tych, które są gotowe spotkać się z trudnymi aspektami swojego funkcjonowania  (depresja, lęki, problemy osobowościowe, dolegliwości psychosomatyczne).

W niewielkiej grupie terapeutycznej można zastanawiać się nad sobą, skorzystać z komentarzy terapeuty, ale przede wszystkim usłyszeć wiele informacji zwrotnych od innych uczestników grupy. Grupa liczyłaby siedem  osób.

Grupa pracuje w oparciu o założenia i standardy psychoterapii psychoanalitycznej, które są opisane w części Koncepcja.

Grupa rozpoczyna wspólną pracę w momencie powstania pełnego składu siedmiu osób.  Spotkania trwają  24 miesiące z przerwą wakacyjną w sierpniu i krótką przerwą w okresie zimowym. Spotkania trwające 90 minut odbywają się  raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kwalifikacja do grupy jest  prowadzona na podstawie wcześniejszych  konsultacji z częstotliwością raz w tygodniu.  Koszt konsultacji kwalifikacyjnej wynosi 100 zł, koszt sesji grupowej 80 zł .

Tel. 503 122 248